1523. évi VIII. törvénycikk

az adóhátralékokat hajtsák be és forditsák a kapitányok fizetésére, a követek költségeire és Pétervárad megerősitésére

Továbbá, hogy az előrebocsátott adónak minden hátralékát azonnal szolgáltassák be az ország adókivetőinek a kezéhez és azokból mindenek előtt az ország kapitányainak és zsoldosainak járó jogos tartozásokat, valamint a királyi felségnek és országának már rég Norinbergába küldött követei tartozásait, a melyekre nézve azok kölcsönszerződést kötöttek, adják és fizessék meg; a feleslegest pedig forditsák Pétervárad helyreállitására. Azok pedig, a kik a pénzt fölvevék, de nem mentek az ország végvidékére, hanem otthon maradtak, a felvett pénzt kétszeres összegben tartozzanak visszafizetni.


  Vissza az oldal tetejére