1523. évi IX. törvénycikk

azokat az ispánokat és alispánokat, a kik a nemesek közül némelyeket kikötött jutalom fejében a jelen országgyülés alól fölmentettek, hivataluktól kell megfosztani, s a felmentettekért fizessék meg a törvényes büntetést

Mivel a megyei ispánok és alispánok közül többen, magánhasznukat hajhászván és az ország közjólétével nem törődvén, állitólag sok nemessel, a kiknek az országgyülésre kellett volna jönniök, egyezkedtek és a tölük kicsikart bizonyos összeg pénzért őket otthon hagyták, azért az ilyen ispánokat és alispánokat tisztségüktől örökre meg kell fosztani és ezenfelül azok után, a kik az országgyülésre jönni vonakodtak, a közönséges decretumban megirt négyszáz forint büntetésben is elmarasztalni s ezt tartozzanak a királyi felség számára megfizetni.


  Vissza az oldal tetejére