1523. évi X. törvénycikk

ugyanezt a büntetést állapitják meg azok ellen, a kik némelyeket az elmult táborozás alól felmentettek

És ugyanezt kell érteni azokról az ispánokról és alispánokról is, a kik ama közönséges hadjárat idején, a melyet a királyi felség Nándorfejérvár támogatása végett a törökök ellen inditott, szintén kikötött pénzért sok nemesnek szabadságot és engedelmet adtak arra, hogy otthon maradjanak és a háboruba el ne menjenek.


  Vissza az oldal tetejére