1523. évi XVII. törvénycikk

a tisztségek magyaroknak és nem idegeneknek adományozandók

Ő Felségeik, a király és a királynő, a királyi felség atyja közönséges decretumának tartalma szerint, (melynek tiszteletben tartását ő királyi felsége is megparancsolta) minden tisztségüket magyaroknak és ez ország szent koronájának alávetett nemzetből való embereknek osztogassák.

1. § És a királyi felség minden végvidéki várhoz most és közvetlenül két tisztet rendeljen ki.

2. § A kik közül az egyik, fejének és összes javainak elvesztése alatt, mindig hivatalában maradjon.

3. § És senki se viseljen két végvidéki tisztséget, nehogy a mig egyiket ellátja, a másikat elveszitse.


  Vissza az oldal tetejére