1523. évi XXI. törvénycikk

hogy a katonák hadba vonulás idején a lakósoknak kárt ne okozzanak, se a nemesek és papok házaiba be ne szálljanak

A királyi felség urakkal és tanácsosaival jövőre azt a módot és rendet állapitsa meg, hogy úgy a kül- mint belföldi hadi csapatok, valamint az urak és nemesek közül is, senki se merészeljen hadba vonulásuk alkalmával, vagy a hadseregben és háboru idején is, az uraknak és nemeseknek meg ezek jobbágyainak kárt tenni.

1. § És a nemesek és papok házaiban se merészeljen senki ezek akarata ellenére és beleegyezésök nélkül megszállni.

2. § A kik ellenkezően cselekednek, főben járó büntetéssel lakoljanak, a minthogy erről a szent Erzsébet özvegy ünnepén tartott országgyülés czikkelyei és világosan emlitést tettek és rendelkeztek.

3. § A sérelmes is épen úgy nyujtsa be panaszát a kapitánynál és ez a sérelmesnek az okozott károkért és jogtalanságokért elégtételt adni tartozik.

4. § És ha ez azt meg nem tenné, jelentse be a felette álló főkapitánynak.

5. § S erre nézve ugyanazt kell érteni: hogy ha ellenkezőleg találna cselekedni, a királyi felség őt hasonló büntetéssel sujtsa.


  Vissza az oldal tetejére