1523. évi XXII. törvénycikk

a király iránt mindenki tisztelettel legyen

Továbbá a királyi felség parancsolja és hagyja meg, hogy az összes urak, a kiknek egymás között valami lekötelezésük van, mostantól kezdve azzal azonnal fölhagyjanak és jövőre csakis az ő felsége iránt való tiszteletet megtartására, a melylyel ugyis tartoznak, legyenek szoritva és kötelezve. A nemesekre nézve is ugyanazt kell érteni és tenni.


  Vissza az oldal tetejére