1523. évi XXVIII. törvénycikk

a bánya és sóügyek szabályozása

Továbbá, hogy a királyi felség a sókra és kamarákra meg az arany és ezüst bányákra és a kiaknázható aranyra is ugy forditson gondot, nehogy ő felségének a jövedelmeit és hasznait a szolgálatában levők közül valaki magához ragadja, és legyen gondja arra is (a mikép a decretum is tartalmazza) hogy az aranyat és ezüstöt az országból többé ki ne vigyék és hogy a bárhol talált és termelt ezüstöt és aranyat az eddig gyakorolt szokás szerint, kinek-kinek szabadsága és joga épségben maradása mellett a királyi kamarához beszolgáltassák. Az ellenkezőleg cselekvőket a felség váraiknak az elvesztésével büntesse.


  Vissza az oldal tetejére