1523. évi XXIX. törvénycikk

a pénz szabályozása

Továbbá, hogy a közben a királyi felség jobb pénzt veressen, és hogy ezt az uj pénzt, minden ingó javaik elvesztésének büntetése alatt az országnak az összes főpap és báró urai, nemesei és nem nemesei ugy az adásnál-vevésnél mint az egyéb összes ügyek intézésénél és fizetésénél a régi magyar pénzek módjára és értékében elfogadni kötelesek legyenek és tartozzanak. E mellett hogyha valamely mezőváros vagy falu a földes ura tilalmára el nem fogadná és ez világosan bebizonyítható, akkor az ilyen földes ur az ilyen mezővárost és falut is örökre elveszitse s azt a királyi felség szabadon annak adományozza, a kinek akarja.


  Vissza az oldal tetejére