1523. évi XXXIX. törvénycikk

mindenkinek szabad bányákat mivelni, és arany s ezüstérczeket ásni

Hogy arany és ezüst bőven legyen: engedje meg a királyi felség, hogy az arany- és ezüst-, valamint a réz és más érczbányákat mindenki szabadon mivelje.

1. § És azok mivelésére idegen országokból is hivasson be munkásokat és bányászokat és ezt nyilvános rendeletben tétesse közhirré.

2. § És aztán méltóztassék úgy azokat, mint a mostaniakat az ő régi szabadságaikban megtartani és minden megtámadó ellenében megvédeni.


  Vissza az oldal tetejére