1523. évi XLII. törvénycikk

az egyháziak katonáskodásának a módja

A prépostok, apátok, káptalanok, conventek, szerzetesek, kiknek világi javaik és birtokjogaik vannak, személyüket illetőleg ugyanazt kötelesek tenni.

1. § És jobbágyaik után nem kevésbbé tartoznak katonákat állitani, mint más birtokos nemesek.

2. § Akképen, hogy annyi lovast kell küldeni, a hány kanonok van e káptalanban is ezenfelül e fentemlitett minden tizedik jobbágyot is tartozzanak elküldeni.

3. § A világi prépostok és más egyházi személyek azonban, kik kettős javadalmat élveznek vagy méltóságot viselnek, saját főpap uraik meghatározásához képest, személyesen kötelesek elmenni.


  Vissza az oldal tetejére