1523. évi XLIV. törvénycikk

az egyes megyékben kapitányokat kell tenni

A nemeseknek is csapatoknak hadbavitele czéljából állitson be a királyi felség az egyes megyékben kapitányokat és lássa el őket illő fizetéssel.

1. § A kik ama csapatokat a közönséges had ideje előtt is vizsgálják meg, nehogy azokban a mozgósitás idején vagy a háborúban is valami hiány legyen.

2. § Hanem minden nemes a maga ilyen csapatait is köteles abban a vármegyében magával vinni, a hol lakik.


  Vissza az oldal tetejére