1523. évi XLVIII. törvénycikk

a király az 1521 után elkövetett vagy ezután elkövetendő hatalmaskodásokat, a hadjárat ellent nem állván, birálja el és a határidőt nem távolság szerint, hanem mindenkor csak egytizenötöd napra kell kitüzni

Továbbá, miután ugy látszik, hogy a békét és nyugalmat nem csak a külső ellenségekkel, hanem a belső zavargókkal szemben is erővel kell kivivni; mert a fegyverek keveset használnak kifelé, ha bent az országot és ennek lakóit a zavargók folytonosan erőszakossággal és rablással nyugtalanitják és pusztitják, ennek okáért megállapitottuk, hogy az ur 1521-ik évében, a Szent Margit szüz ünnepétől mostanig felmerült és ezután akár a mostani általános hadjárat alatt is felmerülendő összes hatalmaskodásokat a király ő felsége, bármely helyen legyen is, a mikép erről a Szent Erzsébet ünnepén tartott országgyülés határozatával is gondoskodás történt, mindenkor elbírálja csupán azzal a változtatással, hogy az intéseket, és perbehivásokat nem a hely távolsága szerint, hanem mindig tizenötöd napra kell eszközölni és határozni.


  Vissza az oldal tetejére