1523. évi LI. törvénycikk

hogy a nádor a kunok s a szomszédos nemesek közt a határokat igazitsa ki

Továbbá, hogy az itélőmester, vagy mások, a kiket a felség e czélra kirendel, azokat a határokat, melyeket a nádor ur az elmult években némely nemes és a királyi kunok között fölállitott és azok a kunok ismét széthánytak és semmivé tettek: megint állitsák föl; s ugyanezt kell tenni ama földdel, a melyeket azok ujonnan foglaltak el; jövőre pedig, ha a királyi kunok és jászok vagy ruthének nemkülönben tisztjeik földeket foglalnának el vagy más károkat tennének valakinek: ez iránt a közönséges decretum értelmében a nádor ur előtt kell őket kérdőre vonni.


  Vissza az oldal tetejére