1523. évi LIV. törvénycikk

a lutheránusok és azok pártfogói megbüntetendők

Méltóztassék a királyi felségnek, mint katholikus fejedelemnek, minden lutheránust és azok pártfogóit, valamint a felekezetükhöz ragaszkodókat, mint nyilvános eretnekeket és a boldogságos szüz Mária ellenségeit halállal és összes javaik elvételével büntetni.


  Vissza az oldal tetejére