1523. évi LVI. törvénycikk

mekkora legyen az itélőmestereknél és a káptalanokban a levelek dija?

A levelek váltságdijait úgy az ország rendes birái és ezek itélőmesterei előtt, mint a káptalanokban és conventekben is, az ország közönséges decretumának rendelkezése és tartama szerint kell megállapitani és elfogadni.

1. § Mert különben az itélőmestereket tisztségük, a káptalanokat és conventeket pedig pecsétjük elvesztésében marasztalják el.


  Vissza az oldal tetejére