1525. évi IV. törvénycikk

az idegen nemzetből való tisztek elmozditandók s magyarokkal helyettesitendők, a lutheránusokat meg kell égetni

Továbbá a Fukkarok és az összes külső nemzetbeliek, kik az ország kincseit nyilván kimeritik és kiviszik, ez országból azonnal kitiltandók és kiküldendők, és helyökbe magyarokat kell tenni.

1. § Mindazonáltal, ha az idegen nemzetbeliek, bármilyen nyelvüek is, ő felségeiknek és ennek az országnak szolgálni akarnak, szokott zsoldért szabadon jöjjenek be és fogadják fel őket.

2. § De az ország végvidékein magyarok módjára kell szolgálniok és katonáskodniok.

3. § A császári és velenczei követeket is ki kell küldeni az országból.

4. § A lutheránusokat is mind ki kell irtani az országból; és bárhol találhatók, nemcsak az egyházi, hanem a világi személyek is szabadon fogják el és égessék meg.


  Vissza az oldal tetejére