1526. évi I. törvénycikk

a király éljen a maga hatalmával

Az összes főpap urak, bárók és országlakosok, a Rákos mezején szent György vértanu ünnepén tartott jelen közönséges országgyülésen egyértelmü megegyezéssel határozták és kérték a királyi felséget.

1. § Hogy Ő felsége méltóztatnék az ő meglevő tekintélyét és hatalmát felhasználni és mindazt, a mi az ország kormányára tartozik, érett megfontolással megtenni és eligazitani, ugy azt, ami Ő felsége jövedelmeinek rendes beszerzését és gyarapitását meg helyes kezelését, mint minden mást, a mi az ország védelmét, szabadságát és egyéb szükségeit illeti.


  Vissza az oldal tetejére