1526. évi V. törvénycikk

gondoskodjék a kincstárnok arról, hogy a király honnan és miféle jövedelmekből állithatja ki banderiumát

A kincstárnok gondoskodjék arról, a mivel ő felsége az országlakosok óhajtásához képest bandériumát kiállithassa és egyéb dolgokat is, a melyek a haza védelmét és az ő curiájának szükségleteit illetik, eligazithasson.


  Vissza az oldal tetejére