1526. évi IX. törvénycikk

a háboru terhét mindenkinek a szokott mértéken tul, a lehető legnagyobb készülettel kell elvállalnia

A haza fentartására a főpapok és bárók is, ama csapataik számán felül, a melyeket a decretum tartalma szerint kell fentartanik; sőt a tehetősebb nemesek is mentül nagyobb készülettel törekedjenek a háboru terhét magukra vállalni.

1. § És ezenfelül kötelesek a nemességgel együtt fejenkint fölkelni és a királyi felséggel egyaránt idejekorán az olyan nagy ellenséggel szembe szállani.


  Vissza az oldal tetejére