1526. évi X. törvénycikk

végszükség esetében a jobbágyokat fejenkint kell háboruba vinni. Valamennyi jobbágynak egyenkint készen kell lennie

1. § És ha a végső szükség kivánja és a királyi felség megparancsolja; mindenik fejenkint, vagy ha a királyi felség úgy akarja, ötödrészük jól fegyverkezve tartozik és köteles fölkelni és azokra a helyekre menni, a melyeket ő felsége ki fog jelölni.

2. § Mindamellett fejenkint nem kell a parasztokat hadba hivni, hanemha végszükség esetében.


  Vissza az oldal tetejére