1526. évi XV. törvénycikk

a végvárak elvesztői megbüntetendők

Mivel a végvárak elvesztői büntetlenül maradtak, a minek következtében igen sok végvár el is veszett:

1. § Ennélfogva határozták, hogy a végvárak elvesztőit a decretum értelmében büntessék meg.

2. § Hogy mássok, a kik a végvidékeket őrzik, ez által megintetvén, annál is buzgóbban törekedjenek a végvárakat megőrizni.

3. § És a királyi felség a végvárak elvesztőinek a decretum tartalma ellenére meg ne kegyelmezhessen, vagy ha ezt megtette volna, annak semmi ereje se legyen.

4. § Hanem inkább vettesse azokat a decretum értelmében büntetés alá.


  Vissza az oldal tetejére