1526. évi XX. törvénycikk

a nagyobb és kisebb nyolczados törvényszékek tartása

A nagyobb és kisebb nyolczados törvényszékek, a néhai boldog emlékezetü Mátyás király decretumának tartalma szerint, megállapitott határidejükben mindenkor megtartandók.

1. § És a rövid törvényszékek szent Jakab ünnepének huszadik napján vegyék kezdetüket és addig tartsanak, a mint azt a néhai Ulászló királynak a decretuma elrendelte.

2. § Továbbá, hogy a rövid folyamatu perek, az öt hatalmaskodási eset és felebbviteli perek mindenkor szent Jakab ünnepének huszadik napján kezdődjenek és megszakitás nélkül folyjanak.

3. § A birtokjogok elzálogositásának dolgát illető perekben pedig a rövid törvényszékek tartásának idején mindig el kell járni.


  Vissza az oldal tetejére