1526. évi XXII. törvénycikk

a nádor tiszte élethossziglan tartson

Az ez idő szerint való és jövendő nádornak is joga legyen a biróságban és a tanácsban egyéb dologban, a mi tisztségéhez tartozik, tárgyalni és végrehajtást eszközölni.

1. § Határozták továbbá, hogy a nádort az ő tisztségétől nem erőszakkal vagy más uton és egyszerüen, hanem törvényesen kell megfosztani.

2. § Még pedig olyan büntény miatt, hogy ne csak tisztségét, hanem fejét is veszitse.

3. § Különben a nádor tisztsége mindig élethossziglan tartson.

4. § És a királyi felség méltóztassék ez iránt levelet adni, a melyet megőrzés végett a szent korona mellé helyeztessen el.

5. § Nehogy jövőre valaki zajosan a nádor ellen merészeljen támadni.


  Vissza az oldal tetejére