1526. évi XXVII. törvénycikk

a nem banderiumos urak és nemesek hadi pénzeit a vármegye kezibe kell adni

Minden úr és nemes, a kinek nincs bandériuma (s a ki fekvő jószágai alapján legalább is ötven lovast nem tarthat) köteles legyen a hadi pénzeket ama vármegyének nemesei közé adni, a hol az ő javai feküsznek.


  Vissza az oldal tetejére