1526. évi XXVIII. törvénycikk

György érsek a magyarországi javak visszaváltása czéljából pénzt hagyományozott

Méltóztassék a királyi felség Magyarország határait a morvákkal és osztrákokkal kiigazitani és azokat az elzálogositott várakat, a melyeknek kiváltására néhai György esztergomi érsek, egy nevezetes pénzösszeget hagyományozott, visszaváltani.


  Vissza az oldal tetejére