1526. évi XXXI. törvénycikk

a tanácsba a nemesek rendéből nyolcz személyt kell beválasztani

Hogy miután a főpapok és bárók ő királyi felségének a tanácsosai: ő felségének szabadságában áll, maga mellett azokat megtartani, a kiket épen akar.

1. § Mindamellett a nemesek és országlakosok közül is válaszszon ki Ő felsége nyolczat, a kik Ő felsége tanácsában jelen legyenek.


  Vissza az oldal tetejére