1526. évi XXXV. törvénycikk

a kik az országba rézpénzt hoznak be, azok fejvesztéssel bünhődjenek

Minthogy pedig Csehországban, Sziléziában és Morvaországban a rézpénz verése szabad volt:

1. § Ennélfogva azok, a kik e külső országokból rézpénzeket hoznak be, vagy a kikre azok behozatala reábizonyul, miután tőlük előbb összes javaikat elvették, fejvesztéssel lakoljanak.


  Vissza az oldal tetejére