1526. évi XLI. törvénycikk

a kunok és jászok közt felállitott és utóbb lerontott határok ujból felállitandók

Hogy a királyi felség azokat a határokat, melyeket a nádor ur a mult években a kunok és jászok között fölállitott s ő felsége tisztviselői később széthánytak, ujból állittassa helyre.

1. § És nem kevésbbé azokon a helyeken, a melyek megvizsgálása eddig még meg nem történt, méltóztassék ő felsége a kellő vizsgálatot megtartani és a határokat kiigazittatni.


  Vissza az oldal tetejére