1527. évi III. törvénycikk

a decretumok egy egészbe gyüjtendők

Hogy Ő felsége az ő elődjeinek összes decretumait ama tizenhat kiválasztott jogtudóssal és másokkal, a kikkel Ő felségének tetszik, a következő országgyülés ideje alatt javittassa ki és kijavitás után gyüjtesse egy egészbe s a jövő országgyülésen ez ország minden rendének beleegyezésével kegyelmesen erősitse meg.


  Vissza az oldal tetejére