1527. évi VI. törvénycikk

a gonosztevők és pártfogóik megbüntetendők

Hogy az ország egyes vármegyéiben válasszanak a rákosi eskü alatt a megyei ispánok és szolgabirák mellé tizenkét becsületes nemest, a kiknek kötelessége legyen minden tolvajt, rablót, gyujtogatót, varázslónőt, gyilkost és más hasonló gonosztevőket hüségesen kinyomozni és összeirni, a kiket aztán az illető vármegyei ispánoknak érdemük szerint minden kegyelem nélkül meg kell büntetniök.

1. § És ha egyes hatalmasok szolgálatában vagy fekvő jószágaiban némely gonosztevőket megkapnának, és azok e gonosztevőket az illető vármegyei ispánok és a választott esküdttársak megintésére az arra kirendelt egy vagy két esküdttárs jelenlétében kellően megbüntetni nem akarnák, még ha magok a vármegyei ispánok lennének is azok: akkor a királyi felség őket a fönt emlitett szolgabirák és választott esküdttársak levelére, mint a gonosztevők befogadóit, pártolóit és bünrészeseit minden kegyelem nélkül fővesztéssel büntesse.


  Vissza az oldal tetejére