1528. évi II. törvénycikk

a pártütők megbüntetendők

Mivel a különböző rendü és rangu emberek között igen sokan vannak, a kik Zápolyai János felekezetéhez és pártjához szitanak, a kik közremüködésök által ez országot annak különböző vidékein, a királyi felség hiveinek nem csekély zaklatása és vagyonuknak elrablása mellett, károkkal és ártalmakkal és mindennemü gonosztettel sanyargatják és terhelik, s a kik eddigelé a királyi felség szerencsés megkoronázása végett Székes-Fehérvártt tartott országgyülésen hozott határozathoz képest Zápolyai Jánostól elpártolni és a királyi felség iránt köteles engedelmességet tanusitani átallottak:

1. § Ennélfogva, hogy azoknak gonosz tetteit elfojtsák és a királyi felség hivei békében maradhassanak, végeztük és határoztuk:

2. § Hogy a királyi felség az ilyeneket, bármely rendüek és ranguak legyenek, mint hozzá nyilvánvalóan hütleneket, nyilvánosan elitélvén, megfenyitse és tényleg kellő büntetéssel sujtsa.


  Vissza az oldal tetejére