1528. évi VII. törvénycikk

a királyi felség részére rendelt segély és az ezt nem fizetőkre kirótt büntetés

Hogy a királyi felségnek az Ő felsége szerencsés megkoronázása végett tartott országbeszedésére kirendelt emberei jogositva és gyülésen az ország védelmére és egyéb szükségleteire megajánlott hadi segélyt annál gyorsabban lehessen beszedni és átszolgáltatni, határoztuk:

1. § Hogy a kincstárnok urnak a már összeirt egy forintnyi adó összeirására és kötelezve legyenek a nevezett országgyülésen megajánlott második forintot is, a már összeirt forintos adózásról készült összeiráshoz képest szent Gergely pápa ünnepének huszadik napjára az egyes vármegyékben beszedni.

2. § Ha pedig valamely jobbágy az ő telkét az előrebocsátott összeirás után akár beállott halála miatt, akár más okból pusztán hagyná, ezt az illető község birájának esküjével kell bizonyitani.

3. § De ha valaki a hadi segély fizetésének elkerülése végett az ő telkéről eltávozván, ezt pusztán hagyta volna, azt nem szabad felmentettnek tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére