1536. évi I. törvénycikk

a békekötésről

Minthogy Magyarország karai és rendei ez idő szerint semmitől sem félnek inkább, mint attól, hogy az ország majdan a királyi felség és az ő ellenfelei között megoszoljék:

1. § Ennek elkerülése végett Ő felsége az ő magyar tanácsosainak tudtán kivül békekötés iránt semmiképen se egyezkedjék.


  Vissza az oldal tetejére