1536. évi II. törvénycikk

a zsoldosok ne szálljanak meg a nemesek házaiban

Tekintetbe véve az ország szerencsétlenségét és nyomoruságát, gondoskodjék a királyi felség idejekorán arról, hogy csapatai a lehető leghamarabb rendbe jöjjenek és jövőre katonai fegyelem alatt álljanak.

1. § És jövőre az olyannak, a ki zsoldon él, ne legyen megengedve, hogy a nemesek és egyházi személyek házaiban szálljon meg.

2. § A ki pedig a hazának ezt a közönséges és ugyancsak régi szabadságát a törvény ellenére meg merné sérteni, azt főbenjáró büntetésre és összes ingó s ingatlan javainak elvesztésére kell itélni.


  Vissza az oldal tetejére