1536. évi VII. törvénycikk

másoknak a jószágairól, a melyek a megtérők kezén vannak

A megtérők is adják vissza mindazokat a javakat, melyeket azalatt foglaltak el, a mig az ellenkező párthoz tartoztak, nem állván ennek utját semmiféle egyezség, a melyre ezekkel a megtérőkkel akár a királyi felség, akár pedig a királyi felségnek kapitányai léptek.


  Vissza az oldal tetejére