1536. évi X. törvénycikk

az elfoglalt javak megtartói ügydöntőlegesen idézendők

Azok pedig, a kik az ilyen javakat a maguk részére vakmerően megtartják, tizenötöd napra ügydöntőlegesen idézendők, hogy annak okát adják.

1. § Azokat a jogokat is, a melyek alapján állitják, hogy azok a javak akár hütlenség vétkének, akár megszakadásnak okán, vagy bármely más czimen őket illetik, további halasztásra való kilátás nélkül, az első megjelenés alkalmával mutassák fel birájuk előtt.

2. § A mit pedig a biró ezekben az ügyekben igazságos itéletével határoz és kimond, azt minden halasztás nélkül kellő végrehajtás alá is bocsássa, bárkinek ez ellenmondása és eltiltása ellent nem állván.


  Vissza az oldal tetejére