1536. évi XIII. törvénycikk

hogy a fekvőjavak visszaadása sérelem nélkül történhessék, azok birtokosaival értekezni kell

Hogy pedig az Isten egyházainak és másoknak minden elfoglalt fekvő jószágát könnyebben lehessen szabaddá tenni, a királyi felség azokkal, kik jelenleg azok birtokában vannak, a dolgot gondosan beszélje meg, a távollevőkkel pedig beszéltesse meg a tanácsos urak utján, hogy ezeknek a jószágoknak a visszaadása birtokosaik sérelme nélkül történjék.

1. § Azok ellen pedig, a kik a királyi felséggel való megbeszélésre és az ő intésére nem hajolnak, a törvényszékek tartása idején a meghozott czikkelyek értelmében törvény utján kell eljárni.


  Vissza az oldal tetejére