1536. évi XVII. törvénycikk

a kapitány, a tanácsosok és az ország minden rendes birája minden mások előtt tisztázzák és igazolják magokat

A kapitánynak, a tanácsosoknak és az ország minden rendes birájának tartozó kötelességük, hogy mindazokra az erőszakoskodásokra, károkra, jószágok foglalásaira és megtartására, valamint bármely egyéb bántalmakra nézve, a melyeket a nevezett Lajos király halála óta valaki ellen bármi módon elkövettek, magokat minden mások előtt igazolják, megtartván azonban a törvény rendét.

1. § És ezt a királyi felség előtt tett esküjökben megfogadták és kötelességüknek ismerték el.


  Vissza az oldal tetejére