1536. évi XX. törvénycikk

az egyik forintos segélyt megajánlják; a másikat pedig úgy, hogy a királyi felség, ha háborúval nincs elfoglalva, országgyűlést hirdessen

Minthogy pedig az ország köznyugalmára tartozó minden dolognak a kivitele és végrehajtása tetemes költség nélkül lehetetlen: a királyi felségnek megajánlották az egyforintos segélyt, a melyet minden egyes jobbágy után január hóban kell kapunkint összeirni és behajtani.

1. § Továbbá a másik, hasonlóképen egyforintos segélyt is, mely julius hónapban hajtandó be, akképen ajánlották meg a királyi felségnek, hogy a legközelebb következő szent Jakab apostol ünnepére közönséges országgyülést hirdessen, ha ugyan akkor a haza megszabaditása végett annak közös ellensége ellen háboruban nem lenne elfoglalva.

2. § Óhajtják azonban az országlakosok, hogy ez a határozat időközben kellő foganatot nyerjen.

3. § Mert különben a másik forintos segélyt az ő részére meg nem ajánlottnak jelentik ki, kivéve (mint emlitették) azt az esetet, ha látnák, hogy a királyi felség az előbb érintett időben háboruban van elfoglalva.


  Vissza az oldal tetejére