1536. évi XXIV. törvénycikk

az egytelkes nemesek ajánlkoznak arra, a mivel a decretum értelmében a hazának tartoznak

Az egy telkes nemesek is készségüket nyilvánitják a királyi felségnek mindazokra a terhekre nézve, a melyek az ország decretumánál fogva a haza védelmét illetőleg reájuk nehezednek.


  Vissza az oldal tetejére