1536. évi XXVI. törvénycikk

bármely katonát illő ranggal kell a lovasok rendébe felvenni

A királyok és az ország szolgálatában a lovas rendben levők közül senkinek sem engedték meg hajdan, hogy nagyobb számu lovasa legyen, ha legalább egy vagy két hónapon át nem katonáskodhatott a maga saját zsoldján.

1. § Mert különben, ha valamikor (mint ez bármely leghatalmasabb császárral is meg szokott történni) az országban a hadseregnek szükséges zsold elfogyna: a vidéki lakosok könnyein kellene élnie, a mint ez nálunk már csaknem szokássá vált.

2. § Mert a nyomorult köznépnek semmije sem marad fön, mint meztelen teste s ez is kegyetlen veréssel megrakva.

3. § Azért a katonák ilyen féktelenségének elfojtása czéljából a királyi felség és ország javára határozták: hogy jövőre mindenkit fekvő jószágainak és vagyonának mennyiségéhez képest kell megfelelő számu lovasokkal a lovasrendbe befogadni.


  Vissza az oldal tetejére