1536. évi XXVII. törvénycikk

annak a büntetése, a ki ezt a rendet megszegi és kárt tesz

Ha pedig a kapitányok, urak és az ország előkelői közül valaki ezt a rendet vakmerően megszegné és ez által valakinek a megkárositására alkalmat szolgáltatott, azt a biró és a felperes közt egyenlő részben megosztandó közönséges sulyu huszonöt girában és egyuttal ennek a kárnak a megtéritésében is kell elmarasztalni.

1. § Arra nézve pedig, a ki a törvénynek eme rendelése ellenére valakinek kárt tesz, határozták, hogy az kegyelem nélkül fejével lakoljon, mindamellett megtartván a törvény rendjét.


  Vissza az oldal tetejére