1536. évi XXIX. törvénycikk

a segélyből senkinek se kell részt adni, és senki se merje azt, lázadás büntetése alatt, önhatalmulag visszatartani vagy kifogni

A segélyből, vagy a királyi felségnek megajánlott királyi adóból egyáltalán senkinek se járjon rész;

1. § És, lázadás büntetése alatt, senki se vegyen el önhatalmulag valamit a maga részére akár saját, akár mások javaiból.

2. § Hanem, a mi meg lett ajánlva, azt ugy az urak, mint bármely más országlakos javaiból minden akadály nélkül egészen Ő felsége kamarájába kell beszolgáltatni.

3. § És aztán mindenki a kamarás uraktól várja be azt, a mit a királyi felség neki adni akar; nehogy különben a királyi kamarában a bevételek és kiadások elszámolása bárkinek féktelensége miatt összezavarodjék.


  Vissza az oldal tetejére