1536. évi XXXI. törvénycikk

adókirovókat a legelső törvényszéki ülésből kell kiküldeni

Az adókirovó kiküldésében semmi halasztás se történjék; hanem azokat az első ülésből azonnal ki kell küldeni.

1. § És a pénznek a kirovó kezéhez való szolgáltatását sem kell ez emlitett összeirás után következő tizenötöd napnál továbbra halasztani.

2. § Hanem a nemesek közönsége tartozzék annak a tizenötödik napnak a beálltával a büntetés- vagy birságleveleket további halasztás nélkül kiállitani és az alispánok meg szolgabirák kezéhez szolgáltatni, és hagyja meg, hogy a királyi adót azok erejénél fogva a szokott módon hajtsák be.


  Vissza az oldal tetejére