1536. évi XXXIV. törvénycikk

a szabad és bányavárosok adózzanak

Mivel ismeretes dolog, hogy a szabad városok felséges Lajos király ur halála óta semmi adót sem fizettek; ámbár különben kétségtelen, hogy ezek alatt az évek alatt a királyi felségnek tartozó hitüknél és hüségüknél fogva ők is igen nagy terheket viseltek;

1. § Mindamellett, minthogy az urak és nemesek ez idő szerint a közjó érdekében nemcsak saját vagyonukat, hanem személyeiket és szegény jobbágyaikat sem kimélhetik, azért szükségesnek látják, hogy a szabad, valamint a bányavárosok is, mindegyik a maga szegénységéhez képest, adózzanak.


  Vissza az oldal tetejére