1536. évi XXXV. törvénycikk

az ispánok a királyi felségnek esküt tegyenek

Aztán, mivel az országnak több vármegyéjében az ispánok, főképen az olyanok, a kik még esküt nem tettek, a királyi felség hivei ellenében sok méltatlanságot követnek el:

1. § A királyi felség a jelen rendelet alapján hagyja meg komolyan az országban a neki alávetett ispánoknak, hogy ezt a magas tisztséget jövőre, hivatalvesztés büntetése alatt, eskü nélkül egyikük se merje viselni.

2. § A melyet a közönséges decretum értelmében az ország minden vármegyei ispánjának Magyarország királyai kezébe le kell tennie.


  Vissza az oldal tetejére