1536. évi XXXVI. törvénycikk

azt az ispánt, a ki ellen igaz panaszt emeltek, hivatalától meg kell fosztani s helyébe más alkalmas teendő

Ezenkivül, ha valamely vármegye nemeseinek a közönsége a királyi felségnél valamely ispán ellen valami bizonyos és való panaszt tett: méltóztassék azt hivatalából azonnal kitenni és helyébe azt állitani, a kit a királyi felségnek a vármegye fog ajánlani, meghallgatván azonban előbb mind a két felet.


  Vissza az oldal tetejére