1536. évi XXXIX. törvénycikk

ha valaki a dézsmálásban más ellen erőszakot használ, az ellen törvény utján kell eljárni

De ha a sérelmes és kárvallott magára nézve előnyösebbnek véli: álljon szabadságában azt, a ki a dézsma beszedésében valamely erőszakot és jogtalanságot követett el, törvénybe idézni és tőle mindent, a mit elvitt, valamint a hatalmaskodás büntetését is követelni.


  Vissza az oldal tetejére