1536. évi XL. törvénycikk

összeesküvések és kölcsönös szövetkezések, hűtlenség vétke alatt, ne történjenek, és a létrejötteket semmivé kell tenni

A királyi felség nyilvános rendelettel meghagyja, hogy minden rend tartózkodjék, örökös hütlenség büntetése alatt, a kölcsönös szövetkezéstől és összeesküvéstől.

1. § És ha némelyek bármely, még olyan igaz és tisztességes feltételek alatt is, talán a körülményeknél fogva saját védelmükre összeesküdtek volna: a királyi felség parancsolja meg szigoruan, hogy azt megsemmisitsék és a törvény áthágóit illő szigorral megfenyitsék.

2. § Különösen, miután mindaz, a mi az ország köznyugalmára tartozik, az emlitett módon, Isten segitségével jól rendbe jött és igy nincs rá többé szükség és senkinek sem engedhető meg, hogy a jogtalanságot magánuton boszulja meg.


  Vissza az oldal tetejére