1536. évi XLI. törvénycikk

senkit sem szabad arra kényszeriteni, hogy az országon kivül álljon törvényt

A haza jogai és szabadságai ellenére senkit sem szabad arra kényszeriteni, hogy az országon kivül álljon törvény elé, még akkor sem, ha az ország rendes birái a királyi felség körül volnának.

1. § Sőt az ország határain belül sem szabad egyszerü panaszra valakit elitélni, hacsak idézve és a törvény rende szerint marasztalva nem lett, a mint ezt a királyi felség elődei, Magyarország királyai megtartották.


  Vissza az oldal tetejére